Zespół Ludowy Dysowiacy


Koncert "Dysowiaków" w ramach Dni Gminy Niemce 2012
Koncert "Dysowiaków" w ramach Dni Gminy Niemce 2012

ZESPÓŁ LUDOWY ‘DYSOWIACY’

Zasłużony dla kultury polskiej

Zespół Ludowy "Dysowiacy" powstał w 1986 roku.

W styczniu 2011 roku świętował jubileusz 35-lecia istnienia. Od 2003 r. działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach. Instruktorem zespołu jest pan Grzegorz Brzozowski.

W czasach, kiedy kultura ludowa ulega stopniowemu zanikowi, członkowie Zespołu Ludowego "Dysowiacy" wiernie kultywują tradycje i folklor regionu lubelskiego i gminy Niemce. Zespół Ludowy "Dysowiacy" wykonuje pieśni ludowe z naszego regionu, a także pieśni okolicznościowe i biesiadne , odnosząc sukcesy na wielu przeglądach folklorystycznych. Zespół uświetnia swoimi występami imprezy gminne (imprezy okolicznościowe, uroczystości świąt państwowych, dożynki, jubileusze pożycia małżeńskiego, itp.). Występuje również poza terenem gminy: na przeglądach zespołów ludowych, festynach, imprezach szkolnych, sportowych i rolniczych.

Zespół Ludowy "Dysowiacy" w czasie 35-letniej działalności kulturalnej otrzymał wiele nagród, podziękowań, dyplomów i wyróżnień Trudno przecenić rolę jaką zespół odegrał w krzewieniu tradycji i kultury ludowej, dawania świadectwa o pięknie polskiej wsi i bogactwie jej obyczajów.

„Dysowiacy” od lat są chlubą swojej gminy, kultywują kulturę i tradycje ludowe, a także udzielają się społecznie.

Od siedmiu lat "Dysowicy" wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Niemcach są organizatorem przeglądów kapel i zespołów ludowych, które odbywają się rokrocznie na przełomie maja i czerwca w Dysie.

Zaangażowanie zespołu w życie społeczności lokalnej i kultywowanie tradycji ludowych przejawia się również udziałem w delegacjach wieńcowych w dożynkach gminnych i powiatowych, wielokrotnie uwieńczonych nagrodami w konkursie na najpiękniejszy wieniec.

5 stycznia 2011 roku na wniosek prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Henryka Smolarza zespołowi została przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pana Bogdana Zdrojewskiego ODZNAKA HONOROWA "ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ" Odznaka, ustanowiona w 1969 roku, przyznawana jest osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Wójt Krzysztof Urbaś wręczył wszystkich członkom zespołu DYPLOMY UZNANIA ZA PEŁNĄ ZAANGAŻOWANIA I PASJI PRACĘ W ZESPOLE LUDOWYM „DYSOWIACY”, WYSOKI POZIOM ARTYSTYCZNY PREZENTOWANYCH DOKONAŃ, KULTYWOWANIE TRADYCJI REGIONALNYCH, PRACĘ NA RZECZ CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ ORAZ ROZSŁAWIANIE DYSA I GMINY NIEMCE DALEKO POZA ICH GRANICAMI..