ANIMATORZY KULTURY GOK NIEMCE


Bożena Stępień - dyrektor
Bożena Stępień - dyrektor

 

BOŻENA STĘPIEŃ

dyrektor GOK

pedagog - abolwentka

Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

specjalność: upowszechnianie kultury.

Instruktor Teatralny II stopnia.

Redaktor naczelna gazety lokalnej "Taka Gmina"

 

 

Irena Aftyka
Irena Aftyka

IRENA AFTYKA

Główny Instruktor ds. Organizacyjnych GOK

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

w Lublinie - kierunek pedagogika

Magdalena Bujak
Magdalena Bujak

 

MAGDALENA BUJAK

Główny Instruktor ds. tańca GOK i choreograf zespołu RYTMIX

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS – specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz animator i menedżer kultury ze specjalizacją taneczną

Wychowanka Teatru Tańca z Lublina oraz Zespołu Tańca Nowoczesnego ETEZJA

Laureatka wyróżnień instruktorskich na Scenie Młodych oraz na Nałęczowskim Festiwalu Tańca.

 

Iwona Duda
Iwona Duda

IWONA DUDA

Instruktor plastyki GOK Niemce

Absolwentka Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie.  Jest aktywną artystką, zajmuje się głównie malarstwem (olejnym i akwarelą), witrażem, tkaniną artystyczną, a także grafiką komputerową. Prace pani Iwony znajdują swoich nabywców nie tylko w Polsce, ale też  m.in. w Wielkiej Brytanii, USA. Holandii i Niemczech.