O nas


   Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach zgodnie z własnym statutem, nadanym uchwałą Rady Gminy Niemce z dnia 24 lutego 2004 r., realizuje zadania gminy w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury.

 

   GOK prowadzi działalność w zakresie edukacji kulturalnej i artystycznej w klubach i kołach zainteresowań, a także organizuje różnorodne imprezy kulturalne.

 

   Aktualna oferta GOK Niemce to:


- pracownia plastyczna
- nauka gry na gitarze
- Studio Tańca RYTHM-X
- aerobic
- gimnastyka 50+
- siłownia.

 

   Pod opieką artystyczną GOK działają również dwa zespoły ludowe „Dysowiacy”
i „Szwaczki” - oba odznaczone przez Mininistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką honorową „Zasłużony dla kultury polskiej”.

 

   Wśród imprez cyklicznych realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach warto wymienić: Dni Gminy Niemce, Dożynki Gminne, Przeglądy Zespołów i Kapel Ludowych, warsztaty plastyczne i taneczne oraz koncerty, wystawy i spotkania okolicznościowe.

 

   Wiodącą formą pracy GOK Niemce jest Studio Tańca RYTHM-X, którego tancerze od lat są w czołówce zespołów tanecznych Lubelszczyzny, a także odnoszą sukcesy w turniejach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej.

 

   W 2013 roku zespół został uhonorowany przez Marszałka Województwa Lubelskiego tytułem „Artysta Lubelszczyzny”, a Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach otrzymał Dyplom Szczególnego Uznania „za osiągnięcia artystyczne i prace na rzecz rozwoju kultury Lubelszczyzny”.

 

   GOK Niemce jest również wydawcą gazety lokalnej gminy Niemce „Taka Gmina”.