Studio Tańca RYTHM - X


Studio Tańca RYTHM - X  jest jak tętniący życiem organizm podlegający nieustannym zmianom i ciągłemu rozwojowi. Taneczna pasja tkwiąca w każdej jego komórce sprawia, że dojrzewa każdego dnia – coraz mocniej i piękniej.

Tradycje zespołu sięgają 1992 roku, kiedy to powstała pierwsza grupa taneczna przyjmując nazwę RYTMIX. Specjalnością zespołu jest łączenie różnych stylów i technik tańca nowoczesnego.

 

Choreografem i instruktorem zespołu jest Magdalena Bujak.