Dni Gminy Niemce 2013 - dzień drugi. Część oficjalna


Uroczystego otwarcia i powitania zaproszonych gości dokonał wójt gminy Niemce pan Krzysztof Urbaś.Następnym punktem uroczystości było nadanie odznaczenia "Zasłużony dla gminy Niemce" panu Józefowi Meksule.